1995

reunie 1995 wie waren er bijNaar aanleiding van de oude klassefoto uit 1958, geplaats in het weekblad “De Trompetter” (augustus 1994) hebben een aantal oud-leerlingen het plan opgepakt om na 1967 weer eens een reünie te organiseren. Men is er in geslaagd om de adressen van bijna alle leerlingen te achterhalen en de opkomst was zonder meer geweldig. Ook de nog in leven zijnde meesters waren 28 oktober 1995 aanwezig. Harrie Boom heeft het op video vastgelegd.
Het programma van deze dag zag er als volgt uit:
– Koffie en thee en daarna het openingswoord van René van Lieshout.
– Vervolgens samen een ouderwetse canon zingen: “De uil zat in de olmen”.
– Een (korte) wandeling naar “Het Schuttersveld” voor het gebruiken van een lunch.
– Wandeling door Venray, langs onze (t)huisen van toen …
– Afsluiting in horeca gelegenheid , die toen “De Evenaar” heette.