Meesters

eerste team van nieuwe Dr.Poelsschool: v.l.n.r. Janssen, Clephas, Janssen en Theeuwen

Wij hebben een aantal meesters mee mogen maken. Ieder van hen met specifieke positieve en negatieve punten. De meesters hadden in onze tijd wel de zorg over erg veel leerlingen. Discipline was dus vereist. Als we daar achteraf naar terug lijken was het zo nu en dan een beetje van de gekke en enkelen van ons zullen wellicht wat negatieve gedachten hebben over deze periode.
 
In de 1e klas was Clephas onze meester. Die stond dus voor de taak om ons het lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. En we waren met meer dan 40 leerlingen! Clephas woonde in zijn jeugd bij mijn (Sijf Roos) grootouders in de buurt (Beekweg) en hij was een vriend van mijn oom en hij kwam dus ook bij mijn grootouders over de vloer, waar mijn ouders en ik op dat moment bij inwoonden. Hij vertelde mij, dat hij wat moeite had met het feit dat ik als baby bij hem op schoot had gezeten en dat hij mij nu les moest gaan geven.
In de 2e klas werden we geconfronteerd met meester Janssen (“mester Boerke”). Die was toen 56 jaar en dat vonden we toen al een hele leeftijd. Het was een nogal grijs jaar, waarbij wel wat aanwijsstokken gesneuveld zijn. Verder waren zijn pedagogische gaven en zijn motivatie onderwerp van discussie. Hij is enkele jaren later dan ook met vervroegd pensioen gegaan.  

Vollenberg (1) en Kronenberg (2)

In de 3e klas was dat wel anders. Meester Kronenberg was een jonge, energieke leerkracht met veel uitstraling. Het feit dat hij ook in het eerste elftal speelde van de plaatselijke voetbalvereniging is daar ook zeker debet aan geweeest. Een aantal van ons zijn met hem mee geweest bij een uitwedstrijd. Hij was de zoon van een plaatselijke bakker en geregeld mochten er ook leerlingen op zaterdagmiddag in de bakkerij komen helpen.
In de 4e klas stond Vollenberg op ons te wachten. Ons was al verteld dat hij een zeer bekwame en aardige meester was. Daar hebben we helaas maar tot de kerstvakantie van mogen genieten. Toen stapte hij over naar het middelbaar onderwijs. Om precies te zijn: de huishoudschool der Zusters der Liefde in Schijndel. En ons wachtte, wel pas na een aantal “meesterloze” weken, een nieuwe meester, waarvan ik de naam niet meer weet (ik dacht dat hij uit Castenray kwam). Maar ook hij was snel weer verdwenen. Na de Paasvakantie was daar ineens meester Hegmans. Een beginnend onderwijzer uit Oeffelt, die net zijn militaire dienstplicht had vervuld. 

Theeuwen, ??, Janssen
Clephas, Hegmans, Jeuken.

Traditioneel was Theeuwen de meester van de 5e klas. Die had zo ook z’n nukken met veel katjesdrop en als gymles het vlagveroveren in de bossen van Vlakwater.
In het 6e laatste jaar kregen we les van het hoofd van de school meester Janssen (“den Grieze”). Die had naast het lesgeven, als hoofd van de school, nogal wat meer te doen wat betekende dat het lesprogramma nogal inspiratieloos was. Onze wekelijkse zanglessen werden niet door Janssen verzorgd. Daarvoor ruilde hij van klas met meester Jeuken. Jeuken was in dienst gekomen als opvolger van meester Kronenberg, die aan het einde van het schooljaar 1958-1959 zijn ontslag had aangevraagd.