Nieuwbouw

Dr.Poelsschool vanuit de lucht gezien.

Dr.Poelsschool vanuit de lucht gezien.

Uit “PEEL EN MAAS” van zaterdag 30 januari 1954

VENRAY´S  NIEUWE SCHOLEN.
Het heeft nog al wat voeten in de aarde gehad, voordat Venray,s jeugd – en speciaal het mannelijke gedeelte daarvan – na de bevrijding weer op behoorlijke wijze het voor ieder van ons noodzakelijke lager onderwijs kon volgen. De bevrijding van Venray bracht mee, dat een groot deel van de oude jongensschool aan de Schoolstraat werd verwoest en over het overgebleven deel in zodanig staat verkeerde, dat aan onderwijs niet gedacht kon worden. Een reeds tamelijk “verzwakte” barak uit de Endepoel bracht een voorlopige oplossing en toen men hier naderhand nog een stuk aanbouwde scheen het voorlopig wel te kunnen. Tenminste voor buitenstaanders. De lijdende voorwerpen zelf echter zowel onderwijzers als leerlingen, waren met deze gebrekkige accommodatie helemaal niet tevreden en zo werden aan alle kanten pogingen in het werk gesteld om uit deze noodgeschiedenis verlost te worden. Dat lukte voor een gedeelte toen Venray de hallenschool St Petrus Banden, kreeg toegewezen en inderdaad ook kon verwezenlijken. Maar daarmede was men slechts gedeeltelijk uit de brand.
Een prijsvraag
betekende echter de volledige verhuizing naar betere onderkomens. Door het Departement van Onderwijs werd een “prijsvraag” uitgeschreven voor een schoolgebouw, dat aan zekere eisen moest voldoen. Aannemersbedrijf J.P.A. Nelissen in samenwerking met de Architect Mens uit Vught, dongen mee met een ontwerp en mochten inderdaad hun werken bekroond zien. De bouw van 5 scholen was de beloning en op het lijstje van de plaatsen, die hiervoor in aanmerking kwamen stond ook Venray. Na enig debat in de Raad – waar men de Ministeriële bedrijvigheid in deze nu niet bepaald geslaagd noemde – werd toch het aanbod aangenomen. Zo kon vorig jaar begonnen worden met de bouw van 2 zesklassige scholen, de Dr Poelsschool aan de Langeweg en de Henseniusschool nabij de St Annakapel. Het is intussen al weer enige tijd geleden, dat de vlaggen in top gingen en nu staan de nieuwe scholen klaar om Venrays jeugd betere gelegenheid te geven het zo noodzakelijke onderwijs te volgen.

Dr.Poelsschool fonkelnieuw

Dr.Poelsschool fonkelnieuw

Lucht en licht
is wel het principe, waardoor de architect zich bij het ontwerpen van deze school heeft laten leiden. Een ruime hal op het Noorden geeft toegang niet alleen tot de zes klassen, maar ook de garderobes, WC´s, dokterskamer etc., zodat alles is gegroepeerd om de hal, die eventueel nog te gebruiken is voor lezingen en vergaderingen. De leslokalen groot en ruim liggen allemaal op het Zuiden, zodat het kleinste beetje zon nog altijd volop in de lokalen doordringt. De coloriet vloeren doen warm en geluiddempend aan en de frisse kleuren van het schilderwerk geven een heel ander beeld als de beton en de houten schotten in de oude noodschool. WC´s en urinoirs liggen ook binnen en zijn keurig uitgevoerd. De morsvrije drinkfonteintjes zullen ongetwijfeld de aandacht trekken van de jeugd, die hier iets nieuws kan ontdekken. De garderobe is heel eenvoudig gehouden. Drie grote kapstokken en een kleinere voor de ukkepukkies bieden ruimte in overvloed voor jassen etc. De leerbenodigdhedenkamer is eenvoudig maar doelmatig ingericht. De beide gebouwen zijn ingericht met een oliestook-inrichting, die geheel elektrisch wordt bediend en via tijd-klokken en thermostaten de temperatuur in de gebouwen op de juiste hoogte houdt. Voor koude voeten en stinkende kachels is dus geen plaats in de nieuwe school.
Bomen en planten
zijn doelbewust ook ingeschakeld bij de versiering van de school. Rond het gebouw en de ruime speelplaats (bij beide liggen ongeveer 700m2 betontegels) zijn bomen en planten gepoot en niet alleen zal daardoor een groenstrook ontstaan, die in de toekomst alles op zal fleuren, maar tevens de jeugd het nodige respect zal bijbrengen voor de natuur.

Zo is Venray dan twee scholen rijker geworden, die er inderdaad mogen zijn. Men kan het betreuren, dat men niet direct overgegaan is tot de bouw van 8-klassige scholen, de financiën en de toestemming van Den Haag ontbraken nu eenmaal. We mogen dus tevreden zijn. Dat een en ander voor het grote deel tot stand gebracht is door Venrayse ondernemingen met Venrayse arbeiders is een reden temeer tot verheugen. Zij hebben een goed stuk werk geleverd en door hun werk het mogelijk gemaakt, dat bijna tien jaren na de bevrijding de Venrayse jeugd eindelijk verlost is van barakken en andere noodmaatregelen en nu zal ervaren, dat normale tijden met normale dingen weer zijn teruggekeerd. Wat zeker voor het jongste deel der jeugd geen overbodige luxe is.
De echte inzegening ...

De echte inzegening …

Uit “PEEL EN MAAS” van zaterdag 27 februari 1954

INZEGENING MGR. POELS- EN HENSENIUSSCHOOL
In tegenwoordigheid van de Bisschoppelijk Inspecteur voor het Bijzonder Onderwijs, alsmede de heer Inspecteur voor het L.O., Parochiegeestelijken, het Schoolbestuur, Pater Gardiaan, Burgemeester en Wethouders, alsmede enkele Raadsleden, werd Donderdag door de heer Deken, beide nieuwe jongensscholen ingezegend. In de Dr. Poelsschool sprak de heer P. Janssen een welkomswoord, waarbij hij releveerde de omzwerving, die de jongensscholen de laatste 10 jaar hebben moeten maken. Hij hoopte, dat deze nieuwe scholen nu eindelijk een rustpunt zouden vormen, waardoor de Venrayse jeugd in de juiste omgeving en goede sfeer het zo noodzakelijke onderwijs zou kunnen krijgen. Ditzelfde hoopte ook de heer Inspecteur, die dank bracht aan Gemeente- en Schoolbestuur voor hun zorg en ijver voor de tot standkoming van deze scholen. In de Henseniusschool sprak de heer Burgemeester, die vertrouwde, dat deze paleizen van scholen, met volop licht en lucht, het hunne zouden mogen bijdragen bij de vorming van Venrays jeugd. De tijd op de lagere school doorgebracht blijft een mens zijn hele leven bij, en in deze school moet het wel een bijzondere aangename herinnering zijn. Hij hoopte, dat ook de Venrayse meisjes nog dit jaar een nieuwe school zouden krijgen en vroeg de jeugd deze prachtige gebouwen ook in ere te houden met de hele entourage. Dat was de beste beloning voor al degenen, die hun krachten voor deze schoolbouw hebben gegeven. De Bisschoppelijke Inspecteur wist in zijn felicitatie te vertellen, dat na de oorlog maar 150 nieuwe scholen in Limburg waren gekomen en dat Noord-Limburg wat dat betreft, de toon aangeeft. Ook hij spoorde de jongelui aan de kansen te grijpen, die door het L.O. geboden wordt. Het was tenslotte de heer Koppers, die aan allen die hadden meegewerkt aan de tot standkoming, de dank overbracht van het onderwijzend personeel en de Venrayse jeugd. Deze inzegening werd door de schooljeugd opgeluisterd met zang.